Mistä tätä
haluttua
herkkua
saa?

Rapea uutuus VAASAN RUISPALAT Rustiikki
paistetaan aina paikan päällä kaupassa.
Aivan kaikkialta tätä haluttua herkkua ei vielä
saa, mutta onneksi voit vaikuttaa asiaan
äänestämällä. Katso lähin myyntipisteesi.

Äänestä

KAMPANJAN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä 
Järjestäjä: VAASAN Oy, Y-tunnus 1098322-3. Myöhemmin tässä tekstissä kilpailun järjestäjä. 

2. Osallistuminen
arvontaan Kampanja käynnistyy 16.2.2015. Arvomme palkintona Pelago Bristol tai Brooklyn -mallisen polkupyörän (arvo 625€, http://pelagobicycles.com/bicycles). Voittaja voi valita joko miestenmallisen pyörän (Bristol) tai naistenmallisen pyörän (Brooklyn). Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä.    

3 Osallistumisaika 
Arvontaan voi osallistua ajalla 16.2 - 31.3.2015. 

4. Osallistuminen 
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistutaan täyttämällä lomake ja jättämällä yhteystiedot osoitteessa https://www.parhaatpalat.fi. Puutteellisesti täytettyjä lomakkeita ei hyväksytä. Arvontaan voi osallistua vain kerran. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli voittaja ei voi/halua vastaanottaa palkintoa, arvotaan uusi voittaja.  

5. Voitosta ilmoittaminen ja voiton lunastaminen
Arvonnan voittajille ilmoitetaan sähköpostitse. Mikäli voittaja ei voi/halua vastaanottaa palkintoa kuukauden sisällä ilmoituksesta, arvotaan uusi voittaja.   

6. Vastuut 
Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Kaikki arvontaan osallistuneet sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja kilpailun järjestäjän kilpailua koskevia päätöksiä. 

--- 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. 

1. Rekisterinpitäjä 

VAASAN Oy (y-tunnus: 1098322-3)  

Nuijalantie 13
02630 ESPOO 

Puh: 0204 46 111
Fax: 0204 46 110

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

VAASAN Oy Kuluttajapalvelu PL 40 45701 Kuusankoski
Puh: 0800 125 125

S-posti: kuluttajapalvelu@vaasan.com

3. Rekisterin nimi
VAASAN Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 Henkilötietoja käytetään VAASAN Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten (jäljempänä ”VAASAN-konserni”) asiakassuhteiden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, markkinointiin, liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä muihin tarkoituksiin, jotka ovat VAASAN-konsernin liiketoiminnan kannalta perusteltuja. 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: rekisteröidyn perustiedot, kuten nimet, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäaika, sukupuoli, kieli ja perheen koko asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat; rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot; rekisteröityyn kohdistetut kampanjat ja tarjotut edut sekä niiden käyttö; palautteet, reklamaatiot ja muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito asiakaspalvelupuheluiden tallenteet suoramarkkinointiluvat ja -kiellot 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity voi itse antaa henkilötietoja VAASAN Oy:lle tai muulle VAASAN-konsernin yritykselle tai näiden lukuun toimiville. Henkilötietoja voidaan kerätä myös muiden VAASAN-konsernin yritysten rekistereistä, julkisista hakemistoista sekä muista julkisista tietolähteistä. 

Henkilötietoja voidaan lisäksi päivittää päivityspalveluita tarjoavilta viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä saatavilla tiedoilla. 

7. Tietojen luovutus
VAASAN Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan myös luovuttaa tietoja VAASAN Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole nimenomaisesti kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole käytettävän palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin VAASAN Oy varmistuu riittävästä tietosuojan tasosta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

8. Rekisterin suojaus
VAASAN Oy järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. 

Ainoastaan yksilöidyillä Vaasan-konsernin ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käsitellä rekisterisovellusta tai manuaalirekisteriä ja rekisteriin sisältyviä tietoja. 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.